Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Projekt "Opolskie Szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy "

joomplu:3278

W Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany jest projekt "OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY" w okresie od 01 sierpnia 2018 r do 31 sierpnia 2022 roku przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu , we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

W ramach projektu w naszej placówce powstał Szkolny Punkt Informacji i Kariery -SZPiK, który jest połączony z doradztwem zawodowym prowadzonym przez p. Sławomira Kudlińskiego. Celem funkcjonowania SZPIKU jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami. Zaplanowane jest wsparcie dla doradców edukacyjno-zawodowych w formie szkoleń, konferencji, warsztatów. SzPiK został wyposażony w sprzęt - laptop.

Głównym zadaniem w projekcie są dodatkowe w oderwaniu od nauki 4 tygodniowe staże /praktyki dla uczniów w miejscowych zakładach pracy, realizowane w formie innowacji. Zaplanowane są stypendia stażowe dla uczniów oraz pokrycie kosztów dojazdów , wyżywienie czy ubezpieczenie.

Celem projektu jest modernizacja bazy warsztatowej szkoły branżowej - złożyliśmy zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego na kwotę 10 tys złotych-pracownia przysposobienia do pracy , kucharzy i monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W doposażonych pracowniach będą prowadzone przez zewnętrznych ekspertów pilotażowe zajęcia pozalekcyjne .

W następnych latach zaplanowane są zajęcia dla uczniów w laboratorium branżowym w RZPWE w Opolu-(w tym symulator jazdy samochodem ciężarowym, studio nagrań, linie technologiczne opolskich firm), wyjazdy na targi branżowe w kraju i za granicą, kursy podnoszące kwalifikacje dla uczniów, wizyty studyjne u pracodawców. Prowadzona jest Akademia Młodego Lean Manengera.

Dla nauczycieli kształcenia zawodowego przewidziane są staże szkoleniowe   w firmach współpracujących ze szkołami, będzie możliwość poznania nowych technologii, sprzęt , oprogramowanie, ukończenia studiów podyplomowych i kursów nadających uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych.

Projekt "Opolskie Szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy "jest dużym wsparciem naszej placówki w zawodowej edukacji uczniów, przygotowaniem ich do roli pracownika  i skutecznego poruszania się na rynku pracy.

Sławomir Kudliński

WARSZTATY KULINARNE

W dniach 12 i 13 października 2017 roku młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie  uczestniczyła  w warsztatach  kulinarnych pod okiem profesjonalnego kucharza   Adriana Kompa z Firmy Agro- As.  Wspólnie przygotowaliśmy wykwintne   przekąski i potrawy, którymi  poczęstowaliśmy   pracowników  placówki podczas  uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Jesteśmy  wdzięczni za życzliwy gest i wsparcie  firmie Agro- As  i  Panu Rafałowi Łukawskiemu. Dziękujemy za chęć niesienia pomocy młodym ludziom.

Panu Adrianowi Kompa serdeczne podziękowania  za osobiste zaangażowanie, pomoc, poświęcenie swojego wolnego czasu i energii. Taka współpraca pozwoliła  młodzieży  Branżowej Szkoły I Stopnia   o kierunku kucharz  i Szkoły  Przysposabiającej  do Pracy zdobyć   nowe  umiejętności niezbędne  w  dalszej edukacji.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal kontynuowana.

Efekty naszej pracy:

joomplu:2439joomplu:2445

joomplu:2440joomplu:2441

joomplu:2442joomplu:2443

 

nauczyciele: Józefą Bąk, Maria Ziółkowska , Kamila Wylężek , Iwona Wawrzyniak

Wielkie gotowanie

W dniu 27 maja uczniowie SOSZW Grodków o kierunku kucharz mieli okazje udziału w  wspólnym przygotowaniu potraw pod nadzorem kucharzy uczestniczących w edycjach telewizyjnych Top Szef i Master Szef. Mieli możliwość skorzystania z ich wiedzy fachowych porad i doświadczenia.

joomplu:2349joomplu:2350
Organizatorem tej imprezy był pan Arkadiusz Chwałek, który umożliwił nam spotkanie z Jonasz Papaj, Mateusz Kręcina, Sylwia Białazy, Michał Białazy, Adrian Feliks czas spędzony z kucharzami był bardzo efektywny.

joomplu:2351joomplu:2352joomplu:2353
Uczniowie bardzo serdecznie dziękują wszystkim mistrzom kuchni, a w szczególności A. Chwałkowi za zorganizowanie wspólnego gotowania i poznanie bardzo miłych ludzi.
Pragniemy nadmienić, że pan Arkadiusz Chwałek oprócz przypraw z firmy Prymat obdarował uczniów - kucharzy fartuchami za które bardzo dziękujemy.
W nowym roku szkolnym pan A. Chwałek poprowadzi warsztaty kulinarne z naszymi uczniami.

joomplu:2354
Serdecznie dziękują:
Dyrekcja , uczniowie o kierunku kucharz z opiekunem. 

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

Szkoła ZawodowaZajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „Profesjonalni w zawodzie”

Od marca odbywają się w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy OSZW zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego dla kucharzy. Zajęcia prowadzi Józefa Bąk. Uczniowie podczas zajęć rozwiązują testy egzaminacyjne oraz wykonują zadania praktyczne przygotowane przez prowadzącą.

 

 

Uczą się lepić pierogi, piec placki ziemniaczane, sporządzać rozmaite sałatki, piec ciasta a także przepiękne kosze wielkanocne.K. Wylężek


Do szkoły zawodowej przyjmowani są uczniowie zakwalifikowani do kształcenia specjalnego. Szkoła przygotowuje do zawodów i zapewnia praktyczną naukę zawodu w następujących kierunkach:

 

3 – letnia szkoła zawodowa o zawodach:

 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie gdzie uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje:
 • montaż systemów suchej zabudowy
 • wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich
 • wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych

Dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym:

 1. Przysposobienie do pracy o kierunku ogrodnik

REGULAMIN NABORU
DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GRODKOWIE

  1. Do szkoły przyjęci zostaną absolwenci gimnazjów posiadający orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych kierujące do kształcenia specjalnego.
  2. Nauczanie i wychowanie w szkole ma na celu:
   • teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania funkcji robotnika wykwalifikowanego w prowadzonych przez szkołę specjalnościach zawodowych
   • wdrażanie uczniów do samokształcenia, poszanowania wiedzy zawodowej oraz kultury ogólnej i zawodowej
   • wpajanie młodzieży zamiłowania i szacunku do pracy
  3. Szkoła realizuje swe zadania w toku pracy szkolnej, warsztatowej i rewalidacyjnej oraz na zajęcia pozalekcyjnych.

Uczniom zapewnia się następujące zajęcia specjalistyczne:

   • Terapia logopedyczna
   • Terapia metodą Tomatisa – (stymulacja audio – psycho – lingwistyczna)
   • Rehabilitacja ruchowa
   • Gimnastyka korekcyjno – wyrównawcza
   • Terapia psychologiczna
   • Muzykoterapia
   • Zajęcia sportowe
   • Dla uczniów słabszych prowadzi się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, usprawnianie technik szkolnych i rewalidację indywidualną
   • Terapia pedagogiczna (wykorzystanie programów multimedialnych)
Ośrodek prowadzi działania rewalidacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz pełnej integracji ze środowiskiem. Szkoła prowadzi gabinet muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej oraz pracownię komputerową.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

  • podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku
  • podanie o przyjęcie do internatu (w razie takiej potrzeby)
  • odpis aktu urodzenia z numerem ewidencyjnym i adnotacją o miejscu stałego zameldowania – dostarczyć w dniu rozpoczęcia nauki
  • dwie fotografie
  • odpis orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej kierującego ucznia do kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie lekarza uprawnionego, stwierdzające możność kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania w załączeniu)
  • karta zdrowia ucznia
  • wypełniony wniosek do Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania o skierowanie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grodkowie (druk w załączeniu)
 Praktyczna nauka zawodu realizowana jest we własnych pracowniach warsztatowych.

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Września 2020
Imieniny obchodzą
Dadźbog, Franciszek, Michalina
Do końca roku zostało 94 dni.
Zodiak: Waga

Licznik odwiedzin

311410
DzisiajDzisiaj159
WczorajWczoraj170
W tym miesiącu W tym miesiącu 5583
ŁącznieŁącznie311410
Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy, Twoje IP:3.234.250.24